Nauka Jazdy Dario OSK Lublin
kom. 501 234 566 ul. Matki Teresy z Kalkuty 4D (Czuby) / ul. Faraona 6 (LSM)

Zakres szkoleń na prawo jazdy Lublin Dario OSK

Nasze kursy uwzględniają zdobycie kompleksowej wiedzy, wiadomości oraz umiejętności pozwalające na uzyskanie pełnego bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodów mechanicznych. Nasz kurs prawa jazdy uwzględniają takie elementy nauki jak:

 • 1. Zachowanie ostrożności, oraz właściwej postawy odnośnie innych uczestników ruchu drogowego.

 • 2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami, zarówno przy uwzględnieniu jazdy w górnych warunkach pogodowych, jak i również zależnych od pory dnia i nocy na różnego typu nawierzchniach jezdni.

 • 3. Wpływów funkcji percepcyjnych na podejmowane decyzje, czas ich reakcji, oraz zmianę zachowania kierującego pojazdem.

 • 4. Typy zagrożeń związanych z brakiem doświadczenia innych uczestników w ruchu drogowym, elementów najbardziej podatnych na ryzyko, czyli dzieci, osób pieszych, rowerzystów, lub osoby z ograniczoną swobodą ruchu.

 • 5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem pojazdów różnego typu, w różnych warunkach widoczności.

 • 6. Zasady korzystania z pełnego wyposażenia pojazdu związanego z bezpieczeństwem jazdy.

 • 7. Zasady przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 • 8. Zasad ruchu drogowego odnoszącego się do ograniczeń prędkości, uwzględniania pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów, oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

 • 9. Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadkach drogowych, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

 • 10. Rodzajów dróg i zagrożeń odnoszących się do ich stanu nawierzchni.

 • 11. Tematyki związane z zadaniami i kryteriami oceny, nakreślanymi na egzaminach państwowych.

 • IMG-INSTRUCTOR
  Znajdziesz nas na: kom. 501 234 56 ul. Faraona 6 (LSM)
  ul. Matki Teresy z Kalkuty 4D (Czuby)

  Copyright © Ośrodek Szkolenia Kierowców "Dario" - Dariusz Makuła